Tandreglering

För ett väl fungerande bett och ett harmoniskt leende

Tändernas position har en stor betydelse för bettets funktion, ansiktets och läpparnas form och volym. En tandreglering innebär att man rättar till en eller flera tänders läge i munnen, och, eller korrigerar tänderna och käkarnas relation i förhållande till varandra. Tandreglering är alltså till för dem som antigen behöver förbättra ett felaktigt bett eller för den som vill räta upp sneda och skeva tänder i syfte att få ett vackrare leende.

Den största gruppen som genomgår tandreglering idag är framför allt barn och ungdom. Nuförtiden kan dock tandreglering utföras även på vuxna med mycket goda resultat. När det handlar om estetisk tandreglering som i första hand syftar till att ge patienten ett vackrare/mer harmoniskt leende kan vi i de flesta fall erbjuda tandställningar som är nästintill osynlig.

Det finns olika typer av tandställningar som används beroende på vad man vill åstadkomma med behandlingen. Den vanligaste är den sk fasta tandställningen där små fästen limmas på de tänder som skall korrigeras och med hjälp av sk bågar/trådar av moderna minnesmetaller så jämnar man till tänderna.

Behandlingstiden varierar från några månader för en enkel tandkorrigering till ca 24 månader för större behandlingar. Man får besöka kliniken ungefär var 6é vecka för att få sin tandställning spänd. Vid rena kosmetiska behandlingar är behandlingstiden ibland inte längre än sex månader. Det är viktigt att man upprätthåller en bra munhygien under behandlingen.

Efter sin behandling får man s.k. retainers i form av tunna skenor att använda på natten, eller, osynligt limmade trådar för att bibehålla resultatet av behandlingen. Läs mer om retainers under fliken ”Egenvård”.

Priser och konsultation

För dig med betalningsgaranti är din tandreglering bekostad av Region Skåne. Målsman/myndig patient skriver under betalningsgarantin och skickar denna till oss om ni vill att vi ska utföra behandlingen. Därefter kommer du att kallas för inledande undersökning och behandlingsdiskussion.

För dig som bekostar din behandling bokar vi en konsultationstid där du diskuterar önskemål och möjligheter med Rolf Lindman eller Petter Lindahl. Kostnaden för detta besök är 1500 kr.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå