Snarkning & sömnapné

Sömnapné innnebär att man har upprepade andningsuppehåll när man sover. Det är vanligt att man snarkar både före och efter andningsuppehållet. Sömnapné är ett tillstånd som kan kräva behandling. För remiss kontakta din läkare eller prata med oss så kan vi utfärda en remiss för så kallad sömnutredning. Vi kan sedan framställa en speciell tandställning som minskar snarkning och andningsuppehåll.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå