Om något lossnar eller går sönder

Det händer att ligaturerna lossnar

Ligaturer är de gummiband som håller fast bågen i tandställningens fästen. Om detta händer är det ingen fara utan kan vänta till nästa besök.

Ett fäste kan lossna

Oftast sker detta på grund av att man ätit något hårt eller klibbigt, men är inget akutläge mer än om du upplever smärta/obehag.
Om det är det bakersta fästet som lossnat kan tråden börja skava in i kinden. Ni kan då själva klippa av tråden med hjälp av en nageltång och avvakta med återbesök. I de flesta fall då liknande sker och ni besöker kliniken gör vi samma sak här som ni kan göra i hemmet. Vi klipper loss den vassa änden intill nästsittande fäste och avvaktar att limma dit ett nytt tills tänderna flyttat sig något mer.

Bågen kan glida ur sitt fäste

Bakersta fästet har oftast en så kallad tub och det händer att bågen glider ur denna tub. Händer detta kan du försöka placera tillbaka den i tuben med hjälp av en pincett eller liknande.

Båge som sticker ut

Efterhand som tänderna flyttar sig kommer bågen att börja peta ut från det bakersta fästet och eventuellt orsaka obehag eller skav. Detta kan man, med hjälp av en nageltång eller liknande, åtgärda i hemmet genom att klippa av den del av tråden som sticker ut.

Instruktionsvideo

Här finns ett videoklipp som går igen och instruerar många av de områden som vi har beskrivit här. Se gärna klippet då den kan vara till stor nytta och hjälp!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå